1. பிசினஸ்அகவுண்டிங் புக் கீப்பிங் ஆல் இன் ஒன் ஃபார் டம்மீஸ், 2 வது பதிப்பு